Dane Kontaktowe


PRESTIGE APARTS
ul. Wysokie Brzegi
32-600 Oświęcim

ADRES BIURA
40-851 Katowice,
ul. Żelazna 2

Istnieje możliwość umówienia spotkania na terenie Inwestycji po uprzednim kontakcie.

tel. kom.: +48 607 941 024
tel.: +48 530 880 243
e-mail: biuro@prestigeaparts.pl


Informacje dotyczące RODO:
e-mail: rodo@prestigeaparts.pl


Formularz kontaktowy


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO. W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, iż: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: ”Prestige Aparts Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-676, przy ul. Tunelowej 21/1. 2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pan/Pani kontaktować za pomocą adresu e-mail: rodo@prestigeaparts.pl 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, wykonania lub zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony. 4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawego bądź do momentu wycofania zgody, jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania danych. 5. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych e-mailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych a w szczególności w sposób ręczny
w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej. 6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym podejmowania zautomatyzowanych decyzji i profilowania. 7. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.